Krav från Socialstyrelsen tveksamma : 2014-01-06

Vad kan vara den gemensamma nämnaren vid Socialstyrelsens möte och utredning kring skönhetsbehandlingar som det talats mycket om de senaste tre åren. Det kan verka som en vettig diskussion till att börja med – vem vill inte att det skall finnas en säkerhet och en garanti för patienterna vid olika former av behandlingar. Självklart är det så men en bukplastik är vida skild från en nålrullning i ansiktet som med lätthet utföras hemma själva av vilken privatperson som helst. Att då säga att denna form av behandling skall kräva att du är certifierad sköterska eller läkare (se krav) framstår som lite löjligt kan tyckas. Riskmoment finns men det finns risk i allt vi gör. Därför bör dessa undantas enligt min mening ur den debatt som helt klart är på väg att spåra ut.

Comments are closed.